בטחון ואבטחה


האירועים המתקיימים במסגרת האודיטוריום מחייבים בנקיטת סידרי בטחון ואבטחה עפ"י הנגזר מאופי האירוע, ממספר המוזמנים, מהרכב האח"מ המשתתפים באירוע ומגורמים נוספים. קביעת תוכנית הבטחון ואבטחת האירוע מתבצעת עפ"י הנחיות יחידת הבטחון של האוניברסיטה. תוכנית הבטחון ואבטחת האירוע נקבעת במסגרת דיון מוקדם המתקיים באוניברסיטה עם מארגן/מפיק האירוע.


טלפון: 03-6409514, פקס: 03-6406794, מייל: smolarz@tauex.tau.ac.il