חניה


האודיטוריום ממוקם בקמפוס אוניברסיטת ת"א, בסמוך אליו חניון תת קרקעי ע"ש סמולרש המכיל כ-650 מקומות חניה וחניונים נוספים חיצוניים.
קיימת אפשרות לניהול מו"מ מול זכייני החניונים לסגירת החניון בתמורה לתשלום, לטובת מקיימי אירוע באודיטוריום.

יש לפנות לטלפון מספר : 0572400352 למר איליה גור, לשם קבלת פרטים ומספרי טלפון של חניונים חיצוניים הסמוכים לאודיטוריוםטלפון: 03-6409514, פקס: 03-6406794, מייל: smolarz@tauex.tau.ac.il