מסמכים להורדה


מצורפים בזאת מספר מסמכים להורדה

מס"דשם הקובץלהורדה
1שרטוט אודיטוריום על שם סמולרש לחצו כאן
2שרטוט המבואה לאולם סמולרש לחצו כאן
3מפת הבמה באולם
4טופס אולם סמולרש גרסא רגילה
גרסא מוקטנת
5אופציות לתכנון שטח בלובי גרסא א
גרסא ב
6רישיון לניהול עסק לחצו כאןטלפון: 03-6409514, פקס: 03-6406794, מייל: smolarz@tauex.tau.ac.il