יצירת קשר


גב' לי ריידר
מתאמת אירועים סמולרש
טלפון: 03-6409514
פקס: 03-6406794
מייל: smolarz@tauex.tau.ac.il


גב' רינת אביטל
אירועים סמולרש
טלפון: 03-6405959
פקס: 03-6406794
מייל: rinata@tauex.tau.ac.il