נתוני האולם


מפת האולם

מספר מקומות באולםאולם 906
יציע 255
גודל פואייה800 מ"ר (לא כולל מרפסות)
מספר שורותאולם 20
יציע 9
קיבולת אכסדרה250 מ"ר
כניסת אמניםיש כניסה נפרדת
פסנתר כנףSTEINWAY & SONS
מספר כניסותסה"כ 6 כניסות:
2 לאולם
2 לבמה
2 ליציעי
יציאות נוספות / חירום2
מערכת מיזוג אוויריש
חדרי הלבשה4 בקומת במה
4 קומה תחתונה
מקלחת1 חדר הלבשה
4 ראשי מקלחת במרתף
שירותים מרווחים לקהל הרחב
נשים: 1 תא לנכים גברים: 1 תא לנכים
  14 תאים   6 תאים
      8 משתנות
חדר הקרנהיש
מערכת כריזהיש
חדר מתורגמנים4 חדרים ללא ציוד נדרש
במה אליפטית:
גובה13 מטר קדמת הבמה
8 מטר חלק אחורי
עומק12.8 מטר
רוחב מקיר לקיר29 מ' בחלק הקדמי
21.2 מ' בחלק האחורי
מערכת במה:
מספר צוגים חשמליים11
מתרוממים לגובהיורדים על גובה של 1.2 מ' מגובה במה
כושר העמסה משקל 700 ק"ג סה"כ לאורך כל הצוג
100 ק"ג נקודתי
מסך הקרנהרוחב מסך 15 מ'
גובה 8 מ'
הפעלהמערכת בקרה חשמלית ידנית על הבמה
הערות
כושר העמסה במה ופואייה
רצפה - 750 ק"ג למ"ר
רצפת פואייה - 500 ק"ג למ"ר
רצפת אולם ויציע - 500 ק"ג למ"ר
רצפת מרפסת - 500 ק"ג למ"ר
גישה לבמה עם משאיתמחוץ לקמפוס
מעלית 1
נגישות לנכיםמעלית ומקומות שמורים באולם
כניסות ויציאותכולל יציאות חרום 8
מערכת מסכים:
מסך קדמירוחב 18 מ'
גובה 12 מ'
עומק במרכז הבמה 6 מ'
חדר הפעלה ובקרה יש אופציה

נקודות חשמל בבנין ומיקומם:טלפון: 03-6409514, פקס: 03-6406794, מייל: | smolarz@tauex.tau.ac.il